BUSINESS INTELLIGENCE

Les empreses disposen de molta informació sobre els seus clients, els seus productes, els proveïdors, etc. Aquesta informació, que és en els seus sistemes d’informació operacionals, i també en altres fonts de dades menys estructurades, moltes vegades no és analitzada i no se’n treu el profit que se’n podria treure.

Els projectes de Business Intelligence estan pensats per ajudar a les empreses a prendre decisions. Recullen la informació allà on sigui, la barregen convenientment i permeten als analistes del negoci conèixer dades contrastades que potser només intuïen o que desconeixien. També són eines per a la generació d’informes i de quadres de comandament.

 

SAP ERP

El sistema SAP és un conjunt d’eines molt potents que ajuden a les empreses a gestionar millor el seu negoci, conduint els processos de cada àrea pel camí prèviament marcat en la definició de l’estratègia.

Cada mòdul de SAP requereix uns coneixements funcionals i tècnics, que a Efimatica hem anat adquirint amb formació i experiència en multitud de projectes, en diverses àrees funcionals, com finances, compres, vendes, magatzems, solucions verticals, etc.

Un sistema SAP també necessita una administració curosa per mantenir-lo rendint al més alt nivell possible en tot moment, de forma que l’experiència de l’usuari sigui l’adequada.

 

APPS PER IPHONE I ANDROID

Desenvolupament d’aplicacions per a smartphones i tauletes iOS (iPhone, iPad) i Android.


comparteix