Reblaze

A Efimatica us proporcionem les millors tecnologies de seguretat del món en una plataforma basada en el núvol, un núvol privat únic, fent que els vostres recursos web estiguin protegits de manera predeterminada.

Amb una única eina, Reblaze, estareu protegits contra:

  • ATACS DE PIRATES INFORMÀTICS

El WAF és efectiu contra tot l’espectre de mètodes de hacking i d’intrusió, els intrusos no poden aconseguir (o trobar) els vostres servidors. Els vostres actius romanen segurs, protegits contra injecció SQL, scripting entre llocs (XSS) i molt més.

  • ATACS DE DENEGACIÓ DE SERVEIS

Quan protegiu la vostra xarxa, el trànsit legítim té accés normal al vostre lloc, mentre que els atacants (DDoS o d’una altra manera) no poden arribar a la vostra xarxa.

  • SCRAPERS, BOTS I DATA THEFT

Els bots no autoritzats estaran exclosos del vostre lloc. Les vostres dades i la vostra informació confidencial estaran protegides del scrapping de competidors i agregadors.


Funcionalitats

Anàlisi de comportaments
Creació d'informes/anàlisi
Detecció de bots
Gestió d'incidències informàtiques
IA i aprenentatge automàtic
Integracions de tercers
Mitigació de bots
Monitorització de trànsit web
Panell de comunicacions

Consultoria

SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

consultoria

AUDITORIES DE SEGURETAT

Una auditoria de seguretat informàtica o auditoria de seguretat de sistemes d'informació (SI) és l'avaluació del nivell de maduresa en seguretat d'una organització, on s'analitzen les polítiques i procediments de seguretat definits per la mateixa i es revisa el seu grau de compliment. També, les mesures tècniques i organitzatives desenvolupades i implantades.


PROTECCIÓ DE DADES

Garantim que la teva companyia compleixi amb l'actual Llei orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), adaptant-les al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de manera personalitzada.


SGSI / SGCN - ISO 27001 / 22301

L'ISO 27001 és la certificable norma internacional que especifica els requisits necessaris per a establir, implantar, mantenir i millorar un Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI).

L'ISO 22301 identifica els fonaments d'un Sistema de Gestió de la Continuïtat de Negoci, establint el procés, els principis i la terminologia de la seva gestió.

Necessites més informació? Contacta amb nosaltres


Conscienciació ciber

ciberseguretat

Formació en ciberseguretat

Formació en línia o presencial, personalitzada i participativa, amb una dinàmica amena i conceptes molt fàcils d’entendre per a tot el teu equip.
Formació adequada a diversos perfils, usuari sense coneixements, directius o personal de departament IT.

ciberseguretat

Conscienciació i entrenament

Simulació d’atacs phishing amb formació inclosa. Complet “dashboard” per a veure l’evolució del comportament dels usuaris. Extremadament personalitzable.

Necessites més informació? Contacta amb nosaltres