Hotel Osabarena

Desenvolupament i posta en producció del nou portal web. Aquesta web es destina a la comercialització de l’hotel i es realitza amb el producte d’Efimatica, Obehotel. El projecte també inclou els serveis d’allotjament, suport i manteniment.


Data del projecte2015Url del projectewww.osabarenahotela.com


Data del projecte2015Url del projectewww.osabarenahotela.com