El sector del disseny web és molt versàtil i es troba en constant evolució i transformació. Cada any sorgeixen noves tendències amb la finalitat de millorar l’experiència web, captar l’atenció del públic objectiu i millorar el posicionament SEO de l’empresa. Això inclou disseny tipogràfic innovador, esquemes de colors inusuals, simulacions de productes en 3D per a compradors en línia, entre d’altres. A continuació us expliquem 5 tendències de disseny web que marcaran aquest 2021.

 

Efecte paral·laxi

El desplaçament paral·laxi és un efecte de disseny web que consisteix a simular el desplaçament dels objectes d’una web a diferents velocitats i en diferents “capes”, i és un recurs molt útil per dotar les webs de cert dinamisme i contrarestar la planor. Tot i això, aquesta tècnica d’animació en si no és nova, ja que ja es feia servir en pel·lícules d’animació i en videojocs, però no s’havia traslladat a les pàgines web fins fa poc.

 

Neumorfisme 

També conegut com a neo-skeuomorfisme, es tracta d’una tendència que ha guanyat una força increïble el darrer any i aquest 2021 promet introduir-nos en l’era paradoxal del realisme minimalista. El neumorfisme consisteix a utilitzar efectes subtils de profunditat i ombra per als objectes sense representar-los excessivament amb la finalitat d’oferir una experiència totalment única als seus usuaris.

 

Colors fàcils per la vista

Atesa la naturalesa cada vegada més digital de totes les esferes de la societat, no és d’estranyar que experimentem tensió ocular després d’estar llargs períodes davant les pantalles. És per aquesta raó que els dissenyadors web s’estan centrant a crear dissenys amb esquemes de colors que siguin més fàcils per la vista. Un exemple en són els colors pastel i els negres. 

 

Balanç entre minimalisme i maximalisme

Al llarg d’aquest 2021 veurem extrems de tota mena. Trobarem pàgines web amb dissenys senzills i pocs elements perquè els usuaris tinguin una experiència fàcil i lleugera. I a la vegada també trobarem pàgines web amb variacions de tipografia i mides de lletra, imatges que se sobreposen, elements transparents o flotants, diferents capes, etc. Tot amb la finalitat d’aportar un tret diferenciador que capti l’atenció de l’usuari.

 

Dissenys i formes abstractes 

Per últim, la cinquena tendència que es caracteritza per afegir dissenys i formes abstractes per tal de destacar un punt específic de la pàgina web. Pot ser quelcom molt bàsic però a la vegada creatiu que donarà valor afegit al teu disseny web, fent que es vegi més professional i modern.