Efimatica neix amb l’arribada de la popularització de l’ús de l’Internet i les importants conseqüències que això va suposar per al sector turístic. Aquest important canvi en el mercat va obligar al sector a introduir en el seu dia a dia les noves tecnologies i les oportunitats que brindava l’arribada l’Internet.

Replantejar la comercialització turística amb tecnologies i sistemes que mai abans s’havien dut a terme era el repte que se’ns plantejava. Efimatica vam ser pioners, entre altres iniciatives, en la implementació de SISTEMES DE RESERVA DIRECTA PER A HOTELS així com en la implementació de les noves tecnologies en les instal·lacions dels hotels per millorar-ne l’operativa i optimitzar costos.


comparteix