EFIMÀTICA té com a objectiu respectar la privacitat dels clients i els usuaris de la seva pàgina web i xarxes socials així com protegir les dades de caràcter personal que ens puguin haver facilitat a través de qualsevol forma de contacte amb la nostra empresa.

És per això que EFIMÀTICA té implementades les mesures de seguretat necessàries d’índole tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades personals dels clients, evitant així la pèrdua, tractament o accés no autoritzat d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades.
En aquest sentit i, d’acord amb el que estableix el Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu (RGPD), a continuació li detallem la informació sobre el tractament que EFIMÀTICA realitza sobre les seves dades.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

RAÓ SOCIAL: EFIMÀTICA ASSESSORAMENT INFORMÀTIC, SL
N.I.F. B55060420
Domicili: carrer Vern, 3, 17004, Girona.
Email: rgpd@efimatica.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractarem les dades obtingudes per gestionar el procés de registre i la relació amb els usuaris de la nostra web, respondre i atendre les sol·licituds dels usuaris a través dels diferents formularis de contacte i per gestionar administrativament el servei contractat.
I concretament, a EFIMÀTICA realitzem els següents tractaments de les seves dades personals:

FORMULARIS DE CONTACTE: En omplir les dades de formulari de contacte i opinió de la pàgina web l’usuari accepta i autoritza a EFIMÀTICA ASSESSORAMENT INFORMÀTIC, SL a utilitzar i tractar les dades personals subministrades per atendre les sol·licituds, suggeriments i queixes, així com millorar la qualitat del servei. Per a la correcta atenció i contestació de la comunicació les seves dades personals podran ser cedides a empreses del grup al qual pertany EFIMÀTICA per donar la resposta més oportuna a la petició.
L’usuari pot en qualsevol moment sol·licitar la cancel·lació de les seves dades personals mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a rgpd@efimàtica.com.

NEWSLETTER: A l’omplir la sol·licitud de recepció de newsletter l’usuari accepta que la seva adreça de correu electrònic sigui inclosa en una llista de distribució d’emissió de publicitat amb la finalitat d’enviar notícies i comunicacions comercials relacionades amb el grup al qual pertany EFIMÀTICA.
Així, en el cas que autoritzi la seva subscripció a la newsletter del grup al qual pertany EFIMÀTICA li proporcionarem informació sobre els nostres serveis i notícies a través de correu electrònic, SMS, trucades telefòniques.
L’usuari podrà revocar el seu consentiment a l’enviament de les nostres comunicacions comercials en qualsevol moment mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a rgpd@efimatica.com.

Com hem obtingut les seves dades personals i què legitimació tenim per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades personals és el consentiment exprés que ens ha prestat prèviament el mateix interessat així com el compliment d’obligacions legals segons el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, i la resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades.
Així doncs, les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat o el seu representant legal. En cap cas es tracten categories especials de dades personals, com ara: dades que revelin l’origen ètnic o racial, opinions polítiques, conviccions religioses o filosòfiques, dades d’afiliació sindical, dades genètiques, dades relatives a la salut d’una persona física) .
El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar, rebre informació dels serveis. .
En els casos en què hi hagi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia d’aquesta relació comercial.

Quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals es conservaran durant la vigència de la relació que manté amb nosaltres i en tot cas durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables i durant el temps que sigui estrictament necessari per atendre els possibles responsabilitats nascudes del tractament.
En tot cas, cancel.larem les seves dades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats per a les quals van ser recollides transcorreguts 10 anys des de l’última contractació de servei, sempre que no hagi sol·licitat la cancel·lació de les dades amb anterioritat.
Les dades tractades per a fins comercials s’han de conservar vigents mentre no sol·liciti la seva supressió. L’usuari pot en qualsevol moment revocar el consentiment sobre el tractament de les seves dades personals mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a rgpd@efimatica.com.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers excepte a empreses pertanyents al mateix grup que pertany EFIMÀTICA, a proveïdors de serveis que prestin serveis en el nostre nom o en compliment d’una obligació legal. Les dades a empreses del mateix grup seran cedides amb la finalitat de poder compartir la informació necessària per a la correcta prestació del servei.
La informació que vostè ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada en servidors propietat d’EFIMÀTICA ASSESSORAMENT INFORMÀTIC, SL.

Quins són els seus drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a EFIMÀTICA estem tractant les seves dades personals.
D’aquesta manera té dret a obtenir confirmació de si estem tractant o no les seves dades personals i, en aquest cas, accedir-hi. Igualment pot demanar que les seves dades siguin rectificades quan siguin inexactes o incompletes, així com sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides.
A més en determinades circumstàncies pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o bé per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà igualment oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims que prevalguin sobre els seus interessos i drets o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Aquests són els seus drets:

ACCÉS A LES SEVES DADES: Podrà consultar les dades personals incloses en fitxers del grup al qual pertany EFIMÀTICA.
RECTIFICACIÓ DE LES SEVES DADES: Podrà modificar les dades personals si són inexactes.
SUPRESSIÓ DE LES SEVES DADES: Podrà sol·licitar que s’eliminin les teves dades personals.
PORTABILITAT DE LES SEVES DADES: Es pot sol·licitar la recepció en format electrònic la totalitat de les dades personals que vostè ens hagi facilitat, els que resultin necessaris per a la relació contractual amb el grup al qual pertany EFIMÀTICA.
OPOSICIÓ AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES: Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.
LIMITACIÓ EL TRACTAMENT: Pot sol·licitar la limitació del tractament en els següents casos: a) mentre es comprova l’exactitud de la impugnació de les seves dades personals b) quan el tractament sigui il·lícit però vostè s’oposi a la supressió de les seves dades c) quan el grup al qual pertany EFIMÀTICA no necessiti tractar les dades personals però vostè els necessitis per a l’exercici o per a la defensa de reclamacions d) quan vostè s’hagi oposat al tractament de les seves dades personals.

Per exercir aquests drets haurà d’enviar un escrit acompanyat d’una còpia del seu document nacional d’identitat per correu electrònic (rgpd@efimatica.com) o bé a l’adreça postal: Protecció de Dades EFIMÀTICA, Passeig General Mendoza, nº1, Planta 6ª , CP-17002, Girona..

En qualsevol cas la persona usuària té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que se li ha vulnerat qualsevol dret relatiu a la protecció de les seves dades personals o si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu.

Modificacions de la Política de Privacitat

La present Política de Privacitat podrà ser actualitzada en qualsevol moment per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. En qualsevol cas qualsevol novetat legislativa o jurisprudencial serà degudament comunicat mitjançant correu electrònic o avís a la pàgina web.
Aquesta política de privacitat podeu trobar al nostre web www.efimatica.com