“Aquestes plataformes són un lloc agradable i segur, on es relacionen amb el seus amics i companys i hi comparteixen detalls de la seva vida privada pràcticament sense filtre.”

Encara que molts adults no ho tenen en compte i deixen que els nens tinguin xarxes socials quan vulguin, a Espanya hi ha una edat mínima legal per fer-ho.

Fa només uns quants mesos, Kaspersky Lab informava de que el 35% dels nens espanyols afirmava no voler estar sense xarxes socials. Per ells, aquestes plataformes són un lloc agradable i segur, on es relacionen amb el seus amics i companys i hi comparteixen detalls de la seva vida privada pràcticament sense filtre.

Aquests comportaments són contraproduents per a la privacitat i seguretat dels menors, i per això és fonamental conscienciar-los sobre la importància de la privacitat a les xarxes socials.

Tot i això, si el nen és massa petit per entendre-ho o simplement vol ser-hi com tots els seus amics serà difícil convèncre’l. Per aquesta raó existeix una normativa legal, no només a les condicions i polítiques d’ús de les respectives xarxes socials, sinó que també es veu materialitzada a l’article 13 de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge. Aquesta llei indica que s’han de tenir 14 anys per poder registrar-se a qualsevol xarxa social.

Per tant, és il·legal que un nen amb menys de 14 anys s’obri un compte en alguna de les xarxes socials i per tant es pot denunciar per a que el compte sigui eliminat.