SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

consultoria

AUDITORIES DE SEGURETAT

Una auditoria de seguretat informàtica o auditoria de seguretat de sistemes d'informació (SI) és l'avaluació del nivell de maduresa en seguretat d'una organització, on s'analitzen les polítiques i procediments de seguretat definits per la mateixa i es revisa el seu grau de compliment. També, les mesures tècniques i organitzatives desenvolupades i implantades.


PROTECCIÓ DE DADES

Garantim que la teva companyia compleixi amb l'actual Llei orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), adaptant-les al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de manera personalitzada.


SGSI / SGCN - ISO 27001 / 22301

L'ISO 27001 és la certificable norma internacional que especifica els requisits necessaris per a establir, implantar, mantenir i millorar un Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI).

L'ISO 22301 identifica els fonaments d'un Sistema de Gestió de la Continuïtat de Negoci, establint el procés, els principis i la terminologia de la seva gestió.

Necessites més informació? Contacta amb nosaltres

    Estic d'acord i accepto les condicions i termes d'ús de la política de privacitat.