El disseny web és fonamental per a posar en marxa el teu lloc web, especialment si es tracta d’un e-commerce. Una vegada que comptes amb un espai atractiu, accessible i intuïtiu per a l’usuari, arriba el moment de posicionar-lo.

El posicionament a Google

Aparèixer el primer en una cerca de Google és l’objectiu del posicionament web. Per a aconseguir-ho, s’apliquen diferents tècniques. Les dos principals són el SEO i el SEM.

El SEO

El search engine optimization es basa en una sèrie de tècniques que es realitzen en una web per a aconseguir millorar el seu posicionament natural. Es divideix en dos grups:

On site: És el treball que es duu a terme dins de la web (contingut, velocitat de càrrega, disseny…).

Off site: És la labor exterior a la pàgina web (xarxes socials, linkbuilding, campanyes de publicitat…).

El SEM

El search engine marketing engloba a les activitats de publicitat que s’efectuen en els cercadors per a aconseguir una major presència. Per a posar-ho en marxa, és necessari:

– Escollir les paraules clau.

– Crear la landing page.

– Gestionar les subhastes de paraules clau (PPC, CPC…).

Diferències entre els dos

La diferència més important és que el SEO és una eina orgànica que s’aconsegueix gràcies al valor que els usuaris i el cercador donen a la teva pàgina. D’altra banda, el SEM implica un pagament als cercadors per a posicionar-te en un lloc visible. Això sí, totes dues tècniques requereixen treball i, per tant, tenen cost.

La importància del seu ús

Aprofitar aquestes eines per a col·locar-te al capdavant en una cerca és fonamental. Aquesta posició t’aporta més visibilitat. Això significa un major nombre de visites que poden acabar en compres. Tingues present que un de cada quatre usuaris fan clic en el primer enllaç que els apareix i la majoria no passen a la segona pàgina. Un disseny web acompanyat d’un correcte ús de les eines de posicionament farà enlairar el teu negoci.