Recentment tots hem sentit a parlar de l’economia col·laborativa o dels, també anomenats, models de negoci peer-to-peer (p2p). Aquests models de negoci es basen en un sistema econòmic en què l’intercanvi de valor es produeix entre individus, a diferència del model tradicional on l’empresa és qui ofereix valor a un individu. Això ha estat possible gràcies a l’avenç de les tecnologies de la informació i de la comunicació, és a dir, gràcies a l’internet i la mobilitat que ha adquirit aquest gràcies als smartphones.

L’exemple més popular i clarivident és Airbnbplataforma en la que qualsevol pot posar a disposició de tothom una habitació o un immoble al preu/nit que consideri. Aquesta iniciativa ha tardat poc en fer-se popular, sobretot entre viatgers, que troben en aquesta plataforma preus molt competitius. Com afecta això als hotels i als qui sempre han viscut d’aquest sector?

Airbnb

Molts hotelers ho veuen com una amenaça, inclús cal afegir la polèmica que ha generat el fet que molts dels propietaris de les habitacions i immobles són particulars que moltes vegades -sigui perquè no en tenen coneixement o bé perquè no els interessa- no estàn tributant els ingressos que generen a través de la plataforma, poguent així oferir preus més competitius.

No obstant, com diu el refrany, si no pots amb l’enemic uneix-te a ell. No hi ha cap inconvenient en carregar inventari d’habitacions que no es venen en canals com Airbnb. Hi ha dos bons motius per no veure aquesta plataforma amb pànic si ets hoteler. En primer lloc, s’ha d’estar allà on està l’usuari. Segons el ranking Alexa, Airbnb creix en visitants mes a mes. En segon lloc, Airbnb comissiona les reserves al 3%, una xifra realment baixa si ho comparem amb altres OTAs que comissionen al 25%.

Airbnb no amaga el seu interés d’incloure hotels a la seva plataforma:

Airbnb

Es tracta encara d’un concepte molt nou i haurem d’eseprar per veure les conseqüències que tindrà vers algunes qüestions legals. El que és clar és la imperativitat de diversificar els canals de distribució a Internet. És altament arriscat que els canals de distribució d’un establiment turístic a Internet es redueixin a tan sols un o dos. Serà, doncs, un factor clau combinar un bon sistema de reserves i una bona web pròpies per aconseguir maximitzar el volum de reserves directes, juntament amb una bona estratègia en els diferents aparadors online.

Foto de Natalie Ortiz