ciberseguretat

HACKING ETIC

Les tasques d’auditoria tècnica encaminades a descobrir vulnerabilitats en les auditories de seguretat, són realitzades pels nostres hackers:
Auditoria de seguretat interna, perimetral, de vulnerabilitats, de control d’accés, web, d’aplicacions, etc

  • Pentesting
ciberseguretat

MONITORATGE

El nostre servei de monitoratge és un conjunt de solucions complementàries, modulars i escalables dissenyades per a brindar-te la capacitat d’anticipar, detectar i respondre a amenaces avançades, juntament amb solucions robustes per a mitigar els riscos i una administració eficient dels seus clients amb vulnerabilitats TIC.

ciberseguretat

WAF

L’Applications Web Firewall (WAF) és una eina dissenyada específicament per a protegir aplicacions, serveis web, Api’s, backends d’aplicacions mòbils, etc , analitza i entén el trànsit que gestionen les aplicacions per a protegir-les davant atacs creats amb l’únic propòsit d’explotar aquest tipus de serveis.