L’imparable procés de digitalització comporta, dia rere dia, una modificació profunda de la societat tal com s’entenia fins ara però també del teixit empresarial que l’habita.

En un moment en què gairebé tot tràmit professional està arrelat a la tecnologia, s’evidencia la necessitat dereflexionar sobre els nous reptes i potencials millores disruptives amb una mirada global. I fer-ho a través de l’anàlisi de la implementació de les novetats digitals al si del món institucional; posant de manifest quines són les línies de creació i innovació més potents en la transformació digital; dialogant sobre els constants canvis del paper dels càrrecs empresarials al procés de digitalització i valorant quines són les necessitats educatives per respondre amb professionals qualificats als vertiginosos canvis digitals.

Per això el Cercle Tecnològic de Catalunya i el Cicle de la Innovació Tecnològica organitzen el proper 4 de juny a Barcelona les Jornades CTecno 2020

Més informació

Veure el programa