La gamificació és una tècnica que es basa en l’ús dels elements dels jocs aplicats en entorns de ‘no joc’ per tal de motivar a un nombre de persones a realitzar una acció concreta. Per exemple, per millorar la productivitat dels treballadors (gamificació interna), fidelitzar als clients (gamificació externa) o incentivar l’ús de la bicicleta en entorns urbans (gamificació per a modificar el comportament).

Els elements dels jocs més comuns són els punts, les insígnies i les taules de classificació. Però un sistema gamificat desenvolupat també comptarà amb altres elements com ara: barres de progrés, narrativa, objectius quantificables, recompenses, i així una llista interminable. És una eina amb un potencial increïble en el món del màrqueting.

Per exemple en el màrqueting turístic, es podrien crear apps gamificades on, a canvi de visitar certs llocs es vagin recompensant als usuaris amb punts, i l’usuari que tingui més punts serà el guanyador d’un premi. O d’altra banda es podria crear una història on el turista s’hi submergís i d’aquesta manera motivar-lo a fer un recorregut determinat. Com es pot observar la gamificació ofereix un gran ventall de possibilitats que altres tècniques no permeten.

A Efimàtica ens apassionen les noves tècniques i tecnologies aplicables en el sector del turisme. Si necessites més informació, contacta’ns.