Durant els darrers anys, Google ha anat modificant i adaptant la manera de mostrar-nos els resultats d’una recerca, fet que està repercutint als cercadors de contingut.

Estem acostumats a navegar pels diferents resultats que ens mostra el buscador fins que trobem aquell que més bé ens respon. Actualment però, Google és capaç de donar-nos resposta a les nostres preguntes sense que hàgem de fer clic a cap pàgina, ja que ens mostra el contingut resumit de pàgines de tercers.

 

 

Aquesta pràctica, pragmàtica per l’usuari i beneficiosa per Google, està tenint un impacte negatiu per aquelles pàgines que creen contingut, ja que cada vegada estan rebent menys clics. Cal destacar però que aquesta tendència del “zero clics” passa majoritàriament amb recerques fetes des de dispositius mòbils.

Segons un estudi publicat a SparkToro que ha analitzat aquest fenomen, afirma que durant el mes passat (setembre 2018), de cada 100 recerques, gairebé 62 no han tingut cap clic, 38 van fer un clic a un resultat orgànic i 3,4 a un de pagament.

Aquesta tendència que sembla anar en augment i que afecta el nombre de visites a les pàgines, es pot veure “agreujada” amb la millora dels assistents de veu que ens poden donar resposta a gran part de les nostres preguntes sense que hàgim de consultar cap web.