Cititherm és una empresa gironina enfocada al món de l’aïllament en l’àmbit de la construcció que ha comptat amb Efimàtica per a renovar la seva pàgina web.

Per tal de transmetre el valor dels seus productes i dels seus serveis, mostrar les solucions que ofereixen i presentar l’empresa a través de la pàgina web es va optar per donar-li un gran potencial visual i molt de dinamisme.

La nova pàgina web, a més de comptar amb un disseny responsive (és a dir, que s’adapta dinàmicament en dispositius mòbils), s’ha desenvolupat en base a uns continguts i una estructura de programació enfocada en el posicionament SEO (buscant que tots els missatges i les paraules clau de cada secció siguin amigables amb els cercadors webs més populars).

Amb un especial enfoc en el portfoli de projectes duts a terme, permet que l’actualització de continguts a través d’un blog de notícies i la inclusió de contingut audiovisual com vídeos o animacions.

Website Cititherm

Podeu veure-la al següent enllaç: www.cititherm.com