• Què és el Kit Digital?

El Kit Digital és una iniciativa del Govern d’Espanya, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital. Està impulsat pel Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital i finançat pels fons europeus “Next Generation EU” dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

 • A qui va dirigit?

A autònoms, microempreses i pimes de fins a 49 treballadors de qualsevol sector que vulguin impulsar la seva transformació digital.

 

 • Taula de solucions i imports subvencionats

Import subvencionat per 12 mesos de prestació de servei segons el nombre de treballadors de l’empresa. 

Servei De 2 a 2 treballadors De 3 a 9 treballadors De 10 a 49 treballadors
Web 2.000 2.000 € 2.000 €
Comerç electrònic 2.000 € 2.000 € 2.000 €
Gestió de clients 2.000 € 2.000 € 4.000 €
Serveis i eines d’Oficina Virtual 500 € 2.250 € 12.000 €
Gestió de processos 500 € 2.000 € 6.000 €
Factura electrònica 500 € 1.000 € 1.000 €
Ciberseguretat 250 € 1.125 € 6.000 €
Presència avançada a Internet 2.000 € 2.000 € 2.000 €
Marketplace 2.000 € 2.000 € 2.000 €

 

 • Així doncs, quina quantitat màxima em poden concedir?

 1. Un màxim de 12.000 € per a pimes entre 10 i 49 treballadors.
 2. Fins a 6.000 € per a petites empreses o microempreses entre 3 i 9 treballadors.
 3. Fins a 2.000 € per a petites empreses o microempreses amb un màxim de 2 treballadors a càrrec seu.

 

 • És obligatori renovar les solucions?

No. El Kit Digital subvenciona la implementació de les solucions i llicència d’ús durant 12 mesos. Després d’aquest període es pot escollir si renovar o no les llicències.

 

 • Es pot contractar més d’una solució?

Sí, es poden contractar tantes solucions com es desitgi, ja siguin de la mateixa o de diferents categories. En cas que l’import total sigui superior al subvencionat caldrà abonar el diferencial.

 

 • Quins requisits s’han de complir?

 1. Ser una empresa petita, microempresa o autònom.
 2. No estar subjecte a cap ordre de recuperació pendent de la Comissió Europea, que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 3. Estar en situació d’alta i tenir l’antiguitat mínima que s’estableix a la convocatòria.
 4. Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
 5. No tenir consideració d’empresa en crisi.
 6. No incórrer en cap de les prohibicions previstes a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 7. Complir amb els límits financers i efectius que defineixen les categories d’empreses.
 8. No superar el límit d’ajuts minimis (de petita quantia).

 

 • Puc demanar un bo digital per millorar un servei que ja tinc?

Sí, sempre que la nova solució suposi una millora funcional respecte a la qual tens actualment i, per tant, la substitueixi.

 

 • I què hi ha de les empreses amb 50 treballadors o més?

Per a les ajudes del Kit Digital no està prevista una categoria per a empreses amb 50 treballadors o més. Malgrat això, dins dels Fons Next Generation EU es preveu anunciar altres ajudes en les quals la teva empresa podria encaixar.

 

 • Puc sol·licitar l’ajuda Kit Digital per a pimes si sóc una Fundació o una associació sense ànim de lucre?

Sí, podran ser beneficiaris de les ajudes totes aquelles petites empreses, microempreses o persones en situació d’autoocupació de conformitat amb l’Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió. Si l’empresa es considera petita empresa, microempresa o persona en situació d’autoocupació segons l’annex esmentat, independentment de la forma jurídica que tingui, podrà optar a les ajudes.

 

 • Puc rebre més d’un bo digital? 

No, s’atorgarà un únic bo digital per beneficiari entre totes les convocatòries del Programa.

 

 • Qui cobra l’ajuda?

Els diners s’abonaran directament als Agents Digitalitzadors amb qui hagin signat l’Acord de Prestació de Solucions de Digitalització. En aquest acord haurà de quedar reflectit que l’empresa beneficiària cedirà el cobrament de l’ajuda a l’agent o agents digitalitzadors amb qui treballarà.

 

 • Què és un agent digitalitzador?

Un agent digitalitzador és una empresa tecnològica acreditada pel programa Kit Digital per implementar solucions i serveis de digitalització. Els agents digitalitzadors són els únics que poden aplicar les solucions del Kit Digital.

 

A Efimatica som agents digitalitzadors i et podem ajudar a aconseguir la teva subvenció. Contacta amb nosaltres!