Fundació Jordi Comas

La Fundació Jordi Comas Matamala té com a missió actuar com a marc de pensament i d’interpretació del Turisme i desvetllar en tots els àmbits socials una consciència de transversalitat sobre aquest motor essencial del nostre país.

Desenvolupament de la pàgina web.


Data del projecteAbril 2016Url del projectewww.fundaciojordicomas.org


Data del projecteAbril 2016Url del projectewww.fundaciojordicomas.org