Per entendre què és la Dark Web has d’entendre prèviament quatre conceptes: Clearnet, Deep web, Dark web y Darknet. El més fàcil de comprendre és la de la Clearnet o Surface Web, que vindria a ser Internet tal com el coneixem a la qual podem accedir fàcilment a través de qualsevol navegador web. Per exemple Efimatica és una pàgina de la Clearnet, ja que si la googleges la trobes rapidament. En aquesta xarxa som fàcilment rastrejables gràcies a la nostra adreça IP.

Per contra trobem la Deep Web, contingut no accessible a través dels motors de recerca estàndard. Un contingut que suposa el 90% del total de la xarxa. Però que no sigui accessible no és sinònim de contingut il·legal, poden tractar-se de pàgines webs, murs de pagament o arxius guardats a serveis com Dropbox. Un exemple clar seria una pàgina que pots accedir escrivint la seva direcció web, però que el seu contingut queda restringit si no pagues una determinada quota.

Si la Deep Web és el 90% de la Internet, la Dark Web ocupa només el 0,1% del total on hi ha contingut intencionalment ocult als motors de recerca. Per fer-ho es fan servir adreces IP emmascarades i és només accessible amb un software especial com TOR, Freenet, I2P o ZeroNet, cadascuna d’aquestes és una Darknet, però quan ens referim a totes en general fem servir el terme Dark web. Per la seva naturalesa i capacitat d’anonimat, han provocat que molts usuaris s’aprofitin d’aquesta tecnologia per intercanviar contingut o serveis no legals però també s’hi pot trobar contingut constructiu, això sempre dependrà de l’usuari.