Tot el que necessites saber sobre ChatGPT

Amb l’avenç de la tecnologia, la intel·ligència artificial ha transformat diversos aspectes de la societat, incloent-hi l’àmbit empresarial. Una de les innovacions més recents i que més ha acaparat l’atenció, tant a les xarxes socials com als mitjans de comunicació, és ChatGPT.

Es tracta d’una plataforma basada en intel·ligència artificial que ha suposat un abans i un després al món de la tecnologia, sobrepassant moltes vegades l’àmbit científic i especialitzat, i brindant una infinitat de possibilitats als usuaris.

A continuació us expliquem què és, per a què serveix, com funciona i els principals avantatges que ofereix.

Què és ChatGPT?

ChatGPT és un model de llenguatge artificial desenvolupat per OpenAI que utilitza tècniques d’intel·ligència artificial per generar respostes a preguntes i converses en llenguatge natural. En altres paraules, és un programa d’ordinador que pot respondre preguntes i mantenir converses amb els usuaris com si fos una persona real.

OpenAI és una organització de recerca en intel·ligència artificial que va ser fundada el 2015 per Elon Musk, un dels principals accionistes, juntament amb noms com Sam Almant, Ilya Sutskever, Greg Brockman i Wojciech Zaremba. La seva principal missió és assegurar-se que la intel·ligència artificial pugui beneficiar tota la humanitat.

La història de ChatGPT es remunta a la creació del model de llenguatge GPT (Generative Pre-trained Transformer) el 2018. Des de llavors, s’han llançat diverses versions millorades, incloent-hi GPT-2 i GPT-3. Aquests models han demostrat una capacitat impressionant per generar text que és difícil de distingir del que ha escrit l’ésser humà.

Per a què serveix ChatGPT?

ChatGPT s’ha entrenat per fer una àmplia varietat de tasques relacionades amb el llenguatge natural. Això ho converteix en una eina molt útil per a diverses aplicacions, com la generació automàtica de respostes en un xatbot o la millora de la precisió en els sistemes de cerca d’informació.

Aquí hi ha quatre punts clau on el model de llenguatge ChatGPT pot ser utilitzat:

Generació de text

el model es pot utilitzar per generar text coherent i natural, ja sigui en forma d'històries, articles o respostes a preguntes.

Millora del processament del llenguatge natural

es pot utilitzar per millorar el processament del llenguatge natural en diverses aplicacions, com ara la traducció automàtica o la detecció de sentiments al text.

Desenvolupament de xatbots

pot ser utilitzat per desenvolupar xatbots que puguin mantenir converses naturals amb els usuaris, responent de manera coherent i precisa a les preguntes.

Millora de la precisió en els sistemes de cerca

pot ajudar a millorar la precisió en els sistemes de cerca d'informació, ja que arriba a comprendre el context i la intenció darrere de les consultes dels usuaris.

D’on obté ChatGPT la informació per generar respostes complexes?

ChatGPT ha estat entrenat en un corpus massiu de dades en diversos idiomes, compost per milers de milions de paraules i frases recopilades de diverses fonts en línia, com ara llibres, articles de notícies, llocs web i altres textos. Durant l’entrenament, el model aprèn a reconèixer patrons a les dades d’entrada, i a generar respostes coherents basades en la informació que ha “vist” prèviament.

A més, l’eina utilitza tècniques de processament del llenguatge natural per analitzar i comprendre les preguntes i les respostes i així proporcionar una resposta adequada als usuaris. Així mateix, és important destacar que ChatGPT no sempre té accés a informació actualitzada o precisa, per la qual cosa és possible que ocasionalment proporcioni respostes incorrectes o incompletes.

Quins són els avantatges principals que ofereix l’eina?

Els avantatges que ofereix ChatGPT són múltiples.

  • Respostes ràpides i precises: l'eina està dissenyada per proporcionar respostes ràpides i precises a una gran varietat de preguntes.
  • Ampli coneixement: també ha estat entrenada en una àmplia gamma de temes i pot proporcionar informació i coneixements molt diversos.
  • Aprenentatge constant: ChatGPT s'actualitza contínuament amb nova informació, cosa que significa que el vostre coneixement és sempre actual i rellevant.
  • Accessibilitat: està disponible en línia i s'hi pot accedir des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet.
  • Interactivitat: ChatGPT pot interactuar amb els usuaris i respondre preguntes de seguiment, cosa que el fa ideal per a converses naturals.
  • Personalització: ChatGPT pot ser personalitzat per adaptar-se a les necessitats i preferències individuals dels usuaris.
  • Estalvi de temps i esforç: amb aquesta plataforma, els usuaris poden estalviar temps i esforç en proporcionar informació precisa i rellevant en qüestió de segons.

Podem concloure que ChatGPT és una nova eina molt capaç de transformar la manera com interactuem amb la tecnologia. La seva habilitat per comprendre i generar llenguatge natural no s’havia vist fins al moment i suposa un salt gegant en el camp tecnològic. A més, molts asseguren que ChatGPT només és el principi d’una gran revolució marcada per la intel·ligència artificial generativa.

Així mateix, considerem que és rellevant recalcar que en ser una eina que encara està en fase de desenvolupament, en diverses ocasions pot arribar a equivocar-se i no és infal·lible. Molts han arribat a confirmar que la IA falla en algunes de les respostes, oferint informació contradictòria, fora de context, o bé amb poc criteri.

De totes maneres, des d‘Efimatica estem segurs que l’eina evolucionarà i no trigarà a convertir-se en una part integral del nostre dia a dia, per això creiem que és essencial familiaritzar-s’hi i aprofitar totes les oportunitats que ens pot oferir.