Un estudi recent del MIT ha revelat que en la majoria de casos els permisos i les connexions que s’estableixen entre el dispositiu i l’aplicació són inútils pel que l’usablitat i l’experiència de l’usuari.

Segons la publicació, més de la meitat de les aplicacions provades no presentaven diferències substancials en l’experiència d’usuari un cop s’eliminaven totes aquelles eines d’emagatzematge i enviament de dades.

El problema no és tan sols que aplicacions emmagatzemin la nostra localització, puguin accedir al mircòrfon, etc. Sinó totes aquelles dades que no som conscients que emmagatzemen i que comuniquen a tercers i que són una via d’entrada de gent amb males intencions.

L’estudi ho exemplifica amb una de les apps que ha utilitzat per a la recerca, l’app de Wal-Mart. L’investigació posa sobra la taula que cada vegada que s’escaneja un codi de barres aquesta informació és enviada a eBay i que aquest fet no ajuda (ni empitjora) l’experiència d’usuari. Això no vol dir que tingui altres inconvenients com el consum d’energia o aspectes més delicats com la privacitat.iEn aquest sentit també es menciona el cas d’Angry Birds, que fa uns anys va tenir problemes pel que fa la privacitat dels seus jugadors. A dia d’avui, s’ha convertit en un model a l’hora de respectar els drets dels usuaris.

Angry Birds - Permis aplicacions

En cap cas l’estudi apunta que forçosament sigui dolent donar permisos, ja que molts d’ells serveixen per a empreses de marketing i publicitat i no porten problemes a l’experiència d’usuari, sinó que més aviat apel·la a la consciència del desenvolupador ja que aquestes vies de comunicació poden ser el canal d’accés d’algun hacker que s’aprofiti de la situació.