Durant el passats mesos d’octubre i novembre es va celebrar a Girona les jornades GIR 180 GRAUS en les que Efimàtica hi va col·laborar activament.

Es tracta d’un fòrum obert que consta de tres jornades i debats online que tracten sobre els límits de la ciutat turística i sobre els reptes del nou escenari. És un intercanvi d’idees entre pensadors, gestors i ciutadans per reconstruïr iniciatives turístiques, models, estratègies, mecanismes, consensos i, sobretot, per re-pensar el turisme a les ciutats mitjanes.

La primera jornada va ser va tractar els límits de la ciutat turística, partint del cas de Venècia per evidenciar els problemes del sistema clàssic del turisme cultural i les tensions entre ciutat i turisme.

A finals d’octubre va celebrar-se la segona jornada: un nou turisme cultural. Una reflexió a nivell internacional i local sobre les noves tendències en l’ús recreatiu del patrimoni, el paper dels museus, la valorització dels monuments i el paper de les ciutats mitjanes en la transformació del model de turisme cultural.

Finalment, a mitjans de novembre, es va celebrar la tercera jornada sobre les noves generacions d’esdeveniments. Es van plantejar els canvis en la relació entre els actes culturals i la dinàmica turística, en el context d’un turisme cada vegada més efímer, més volàtil. El paper dels festivals, el rol de les arts escèniques, el concepte de la cultura viva i la creació de marques turístiques vinculades a espectacles d’abast internacional.

Les jornades, a més, es van complementar amb un debat online que podeu consultar aquí

Aparicions en premsa de les jornades GIR 180 GRAUS

A continuació podeu veure els vídeos de les conferències:

Perquè Efimàtica patrocina les jornades GIR 180 GRAUS? Som una empresa especialitzada en tecnologia pel sector turístic, a Efimàtica creiem que la constant reflexió sobre els canvis tecnològics que pateix el sector, així com detectar-hi el valor que en poden extreure tots els seus partíceps per poder millorar l’eficiència de les seves estructures de gestió és vital per mantenir-se competent en un mercat en constant canvi sense menystindre les grans oportunitats que sorgeixen per millorar l’experiència dels clients.