El passat dissabte 31 de gener de 2015 es va posar en marxa un projecte de la Fundació Llibreria Les Voltes desenvolupat per Efimàtica juntament amb altres col·laboradors. Aquest projecte s’anomena Unanovaconstitució.cat i es tracta d’un esborrany de la Constitució Catalana redactat pel grup de juristes liderats per Santiago Vidal.  El projecte no només consisteix en difondre l’esborrany sinó que també contempla la possibilitat de que els ciutadans participin en una elaboració col·laborativa i democràtica del document esmenant i votant els diferents articles dels que consta.

A la pàgina web unaconstitució.cat podràs:

  • Llegir i descarregar la proposta de constitució elaborada pel grup de juristes liderat per Santiago Vidal
  • Esmenar els diferents articles del document. Cada persona disposa de 5 esmenes i en pot fer una per article.
  • Votar els articles. Cada ciutadà pot puntuar un article concret utilitzant les estrelles i es pot votar tants articles com es desitgi.

La pàgina web ha tingut gran acollida i en menys d’una setmana ja suma desenes d’esmenes i vots en la majoria d’articles.

Constitució Catalana
La tecnologia darrera del projecte unanovaconstitució.cat permet als ciutadans votar i esmenar els articles de la proposta

A més, a la pàgina web unanovaconstitució.cat, els ciutadans podràn trobar informació referent a les diferents constitucions que Catalunya ha tingut al llarg de la història, així com altres propostes de constitució actuals com les que han elaborat Enginyers de Joan Fonollosa i constitucio.cat. El projecte és un referent de la voluntat de futur dels catalans, exemplificant en la seva forma la transparència i naturalesa democràtica que els ciutadans esperen de les estructures d’estat del seu país.