Són moltes les paraules que han sorgit al llarg dels últims anys a conseqüència dels avenços tecnològics, però no sempre en coneixem el seu significat. A continuació fem un recull de 6 termes relacionats amb la tecnologia que és necessari conèixer i en fem una breu explicació.

 

Algoritme

Els algoritmes són un seguit d’ordres que es construeixen a partir de models aproximats de la realitat i que funcionen amb dades. Avui en dia d’algoritmes n’hi ha a tot arreu. Quan pitgem el botó del pis on volem anar en un ascensor, s’executa un algoritme: l’ascensor utilitza informació prèvia per moure’s amunt o avall i per aturar-se en el moment adequat. 

Com ja sabem, tot el que fem a internet també està meditat per algoritmes, que arriben a ser tan sofisticats que són capaços de detectar patrons que escapen al cervell humà. Aquests funcionen gràcies a grans quantitats de dades, i es construeixen a partir de models, que no són més que abstraccions i simplificacions del funcionament d’un sistema real. A les xarxes socials, per exemple, hi ha algoritmes molt diversos que tenen l’objectiu de mostrar contingut rellevant i personalitzat a cada usuari per optimitzar la publicitat.

 

Intel·ligència Artificial (IA)

Podem definir la intel·ligència artificial com la combinació d’algoritmes plantejats per crear màquines amb les mateixes capacitats que l’ésser humà. És una tecnologia que, encara que ens pugui semblar complexa i llunyana, ja està present en el nostre dia a dia. És un concepte que implica que les màquines tenen la capacitat de pensar com les persones, aprenen de manera autònoma o semi autònoma a partir de grans bases de dades (Big Data), identifiquen patrons i tendències i formulen prediccions amb rapidesa i precisió. Exemples d’IA en el nostre dia a dia en són els assistents de smartphone com Siri o Cortana, o bé Amazon, la qual utilitza IA per estimar quants articles d’una mateixa referència es vendran al dia amb un escàs marge d’error.

 

Machine Learning (ML)

Procés del camp de la intel·ligència artificial dedicat a l’anàlisi, el disseny i el desenvolupament d’algoritmes i tècniques que permeten que les màquines evolucionin i executin tasques de forma completament autònoma, millorant el seu comportament a partir de l’estudi d’observacions o de les experiències pròpies. Amb l’auge del Big Data, el Machine Learning s’ha convertit en una tècnica clau per resoldre problemes en diverses àrees com medicina, energia, aeroespacial, automoció, fabricació, etc. tant per detectar tumors com per previsió de càrregues energètiques o per al manteniment predictiu, entre altres. 

 

Realitat Augmentada (RA)

La realitat augmentada (RA), com el seu nom indica, és la capacitat de dotar de més informació la realitat a través d’un dispositiu. És fàcil confondre-ho amb realitat virtual (RV), a causa de la semblança dels noms, però són dues maneres d’utilitzar la tecnologia completament diferents: mentre la primera participa del món físic i l’enriqueix, la segona es tracta d’un ecosistema aliè al món físic creat per l’home. 

La RA actua mitjançant la interpretació del món físic, a través de la tecnologia que incorpori el dispositiu: cal que tingui sistema GPS de localització (recordem que necessita el món físic per afegir-hi la informació), càmera digital (per poder captar la imatge que hi ha un indret), giroscopis (per saber en quina inclinació es troba el dispositiu), pantalla (per poder disposar la informació i transmetre’ns-la), entre altres.

 

Natural Language Processing (NLP)

El Natural Language Processing, generalment conegut com a NLP, és una branca de la intel·ligència artificial que tracta la interacció entre ordinadors i humans que utilitzen el llenguatge natural. El seu objectiu és llegir, desxifrar, entendre i donar sentit a les llengües humanes d’una manera que sigui valuosa. La majoria de tècniques de NLP es basen en el Machine Learning per derivar el significat dels llenguatges humans.

Exemples on s’utilitza el NLP en són aplicacions de traducció com ara Google Translate, processadors de text com Microsoft Word i Grammarly que utilitzen NLP per comprovar la precisió gramatical dels textos, o bé aplicacions d’assistència personal com ara OK Google, Siri, Cortana i Alexa.

 

Blockchain

El Blockchain és un conjunt de tecnologies que permeten mantenir un registre distribuït, descentralitzat, sincronitzat i molt segur de la informació que treballen ordinadors i altres dispositius, és a dir, compleix la funció d’un registre públic en les operacions digitals, ja que permet identificar a cada persona i dispositiu de forma única i emmagatzemar i traçar aquesta identificació en tot moment. El sector financer és el que més s’ha interessat a explorar el món del Blockchain, no només per la irrupció de criptomonedes, sinó pels avantatges que pot tenir el manteniment d’un sistema de registres sense la participació d’intermediaris.