Moltíssima gent fa servir TripAdvisor com a font de referències, tant per triar un hotel com un restaurant. No obstant, el seu sistema per garantitzar la veracitat dels comentaris és molt inferior a la de Amazon ja que no obliga a l’usuari a verificar l’estada o visita al local criticat, la qual cosa crea opinions falses.

Promo Salento, un promotor turístic de la regió meridional de la Puglia, va aprofitar aquesta vulnerabilitat per vendre ressenyes falses a centenars d’empreses d’hostaleria de tota Itàlia amb la finalitat d’elevar el seu perfil en el lloc web. Quan els propietaris dels negocis van rebre la tarifa “dels serveis” que oferia Promo Salento, es van posar en contacte amb la plataforma. El personal de TripAdvisor van arribar a identificar i bloquejar més de 1.000 intents de Promo Salentode per publicar crítiques falses.

Després de sis anys de conflictes jurídics, i d’una sentència que obliga a Tripadvisor a pagar una multa de mig milió d’euros per conflicte d’interessos, els tribunals han donat la raó als amos dels negocis: vendre reviews falses és una violació de la llei italiana. Per aquest motiu el Tribunal de Lecce, ha condemnat al propietari de Promo Salento a nou mesos de presó i 8.000 euros de multa. Asseient un important precedent al país i a Europa, doncs és primera vegada que algú anirà a la presó per això.