Efimatica i Eurecat, el Centre Tecnològic de Catalunya proveïdor de tecnologia industrial, han unit coneixements per desenvolupar una tecnologia innovadora pel sector turístic. Es tracta d’una plataforma online d’anàlisis de comportament dels clients dins dels allotjaments turístics, mitjançant l’explotació de dades de les antenes wifi. L’objectiu d’aquesta és portar un control de l’aforament en temps real dels diferents espais de l’allotjament, amb alertes als gestors per a prendre les accions necessàries; i elaborar indicadors de comportament dels diferents perfils de clients que es trobin a l’allotjament.

Amb la implementació d’aquesta plataforma, serà possible donar resposta a preguntes com: Quina és l’estada mitjana dels clients francesos a la piscina? Quina és l’hora que van a dinar els clients russos? A quina hora van a dinar les famílies? Quin perfil de client té una despesa més alta? I moltes d’altres que ajudaran a entendre millor les necessitats de cada client, per així poder elevar la seva experiència. 

Aquesta plataforma es connecta directament amb el sistema d’antenes wifi el sistema PMS de gestió de l’allotjament, i permet relacionar els dispositius via wifi amb les característiques dels clients. A més a més, es disposa d’un quadre de comandament amb indicadors d’interès, a temps real, sobre el comportament dels diferents perfils de client. A totes les dades obtingudes, se’ls hi apliquen tècniques d’intel·ligència artificial per tal d’elaborar les conclusions pertinents. Tanmateix, cal destacar que les dades que s’analitzen són anònimes i no es vol, ni es pot, saber la localització dels clients dins de l’allotjament.

A més a més, aquesta tecnologia també serveix per controlar l’aforament dels diferents espais, una solució tecnològica necessària avui en dia que pot ajudar a potenciar la confiança del client cap a l’allotjament turístic. D’aquesta manera, per controlar els aforaments dels espais en base la informació dels dispositius wifi s’ha desenvolupat un sistema de calibració amb tecnologies d’intel·ligència artificial que s’ajusten en temps real amb el nombre de dispositius detectats, i el nombre de persones registrades a l’hotel. 

Totes aquestes innovacions permeten a l’empresa millorar la seva competitivitat, agilitat de resposta, flexibilitat i adaptació a un entorn cada cop més canviant i competitiu. No només és un factor positiu que ajuda a l’empresa hotelera a conèixer millor el seu client i a oferir un servei més optimitzat, sinó que també pot ser un atractiu pels mateixos clients, que valoraran que se’ls hi ofereixi un servei personal i adaptat a les seves necessitats. 

Posa’t en contacte amb nosaltres per rebre més informació sobre el projecte.